6ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας

Γενικά
Συμπληρώστε το επώνυμό σας στα ελληνικά μόνο.
Συμπληρώστε το όνομά σας στα ελληνικά μόνο.
Ιδιότητα
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μόνο διαδικτυακά.
Κατηγορίες Εγγραφών Κόστος
Σύνεδροι € 150,00
Μέλη Ε.Ε.Φα.Μ. (ταμειακώς τακτοποιημένα) € 120,00
Φοιτητές (εκτός αγοράς εργασίας) Δωρεάν
Άνεργοι Δωρεάν
Επικοινωνία
Πληρωμή
Κόστος εγγραφής 150.00 ευρώ
Κόστος εγγραφής 186.00 ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Κόστος εγγραφής 120.00 ευρώ
Κόστος εγγραφής 148.80 ευρώ (περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ)
Παρακαλούμε πολύ σημειώστε ότι θα λάβετε το σχετικό τιμολόγιο μετά το πέρας του συνεδρίου.
Τρόπος πληρωμής
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της κάρτας σας ώστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. 
Δωρεάν Εγγραφή

Η εγγραφή για φοιτητές και ανέργους ειναι ΔΩΡΕΑΝ.

Όροι και Προϋποθέσεις
Με την εγγραφή για τη συμμετοχή σας στο 13ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management που διοργανώνει η Ε.Ε.Φα.Μ.,  παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών που ορίζονται κατωτέρω, από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής, οδός Τζαβέλα αρ. 42Β, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Για τη συμμετοχή σας στο 13ο Συνέδριο Φαρμακευτικού Management που διοργανώνει η Ε.Ε.Φα.Μ., η τελευταία διατηρεί το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση κατοικίας / εργασίας σας, το τηλέφωνό σας, τα στοιχεία της εργασίας σας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας καθώς και τον αριθμό της χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας που τυχόν χρεωθεί για την εξόφληση του κόστους συμμετοχής σας στο εν λόγω συνέδριο, για δέκα έτη. Η Εταιρεία θα διαβιβάσει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση του συνεδρίου. Επιπλέον, με την εγγραφή για τη συμμετοχή σας στο εν λόγω συνέδριο συναινείτε στη βιντεοσκόπηση και λήψη φωτογραφιών σας, κατά το χρόνο παρακολούθησης του συνεδρίου, προκειμένου το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση των εργασιών της Ε.Ε.Φα.Μ. και την ευρεία αναγνώριση του έργου της. Το εν λόγω υλικό θα διαβιβαστεί σε συνεργαζόμενη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση του συνεδρίου και θα δημοσιευθεί σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιώματά σας, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία ως υποκείμενο των δεδομένων είναι τα εξής:
  • Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρεία
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της Εταιρείας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητήσετε την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούστε να λάβετε τα δεδομένα που ήδη έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.
Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή, χωρίς κόστος, αίτησης στην Εταιρεία.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία (Τηλ.: 2106753159, mail: [email protected]), σε κάθε δε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε τα παραπάνω δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής.