Γενικά
Ειδικότητα
Παρακαλούμε συμπληρώστε την κύρια ειδικότητά σας.
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το συνέδριο μόνο διαδικτυακά.
Κόστος Εγγραφών Έως τις
29/2/2024
Μετά τις
29/02/2024
Διαδικτυακή
Παρουσία
Ειδικευμένοι € 173,00 € 173,00 € 62,00
Ειδικευόμενοι € 136,40 € 148,80 € 62,00
Άλλες ειδικότητες € 62,00 € 99,20 € 62,00
Νοσηλευτές € 24,80 € 24,80 € 24,80
Φοιτητές Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Φαρμακευτικές Εταιρείες Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
* Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Συμπληρώστε το Νοσοκομείο ή τον Φορέας σας.
Επικοινωνία
Πληρωμή
Κόστος εγγραφής 173.00 ευρώ
Κόστος εγγραφής 148.80 ευρώ
Κόστος εγγραφής 99.20 ευρώ
Κόστος εγγραφής 24.80 ευρώ
Κόστος εγγραφής 62.00 ευρώ
Τρόπος πληρωμής
Η εγγραφή θα ενεργοποιηθεί μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της πιστωτική σας κάρτας ώστε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας. 
Δωρεάν Εγγραφή

Η εγγραφή για φοιτητές και φαρμακευτικές εταιρείες ειναι ΔΩΡΕΑΝ.

Δηλώνω σύμφωνος η εταιρεία ETS ή το προσωπικό της εταιρείας να επικοινωνεί μαζί μου για σκοπούς έρευνας, πληροφόρησης ή εμπορικούς. Κατανοώ το γεγονός ότι έχω το δικαίωμα υπαναχώρησης ανά πάσα στιγμή, καθώς και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που παραχωρώ σε αυτή την ιστοσελίδα. Επίσης, συμφωνώ οι πληροφορίες που παρέχω μέσω αυτής της ιστοσελίδας να συλλέγονται και να διατίθενται για επικοινωνιακούς λόγους. Το ETS λαμβάνει σοβαρά υπ΄όψιν την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πολιτική Απορρήτου

I agree that the ETS or company staff can contact me for research, informational or commercial purposes. I understand the fact that I have the right to retreat at any time, as well as that I have the right to access the personal data I provide on this website. I also agree that the information I provide through this site is collected and processed for communication purposes. ETS takes very seriously data protection. More about Privacy Policy.